Startsida

Det här är vi

Kontakta oss

Maskinpark

In English

ISO 9001

ISO 14001

FINVERKO AB

Det är resultaten som räknas!

Kvalitetspolicy

Telefon: +46 42 161100

Fax:       +46 42 161101

E-post:   mail@finverko.se

 

Finverko AB konstruerar och tillverkar produkter som uppfyller ställda kund krav.

 

Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg i produktionen.

 

Tillsammans strävar vi efter en produktion med få avbrott, jämn produktkvalitet och få reklamationer.

 

Genom kontinuerlig kompetensutveckling borgar vi för en god produktionsförmåga genom våra kunniga medarbetare.

 

I vår verksamhet åtar vi oss att uppfylla tillämpliga krav.

 

Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

 

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

 

Helsingborg 230102

Kontakta oss: